Ландшафтен дизайн

При проектирането на ландшафтен дизайн водещо за ARTDECK е да отреагира на изискванията, които клиентът има и качествено да се изпълнят неговите желания за зелената среда. Проектирането на дизайна на зелените площи включва като се започне от най-важния елемент растителност – поставянето на най-подходящи настилки, осветление, поливни системи, архитектурни елементи. Трудност е човек да си представи развитието на ландшафта в годините и поради това създаваме 3D визуализации, които показват как ще изглежда градината, когато е напълно развита.


 

Последни проекти